...
Skip to content Skip to footer

НАПЪЛНО НОРМАНЛЕН

16.99лв.

Автор: Том Пърсивал
Превод: Елена Можолич
Националност: Английска
Размер: 240х300
Страници: 32
ISBN: 978-619-7300-48-2

Остават Ви 50.00лв. до безплатна доставка.

ОПИСАНИЕ

Описание

Норман винаги е бил нормален – напълно нормален… докато един не му порастнаха крила!
Очарователна книжка за смелостта да бъдеш различен, да следваш своя собствен път и за решението да оставиш фантастичните крила да се разперят.
Това е една зашеметяващо красива книжка с рисунки с искрено и възвисяващо послание. Историята е създадена с голяма любов, грижа и мисъл от Том Пърсивал, който перфектно е уловил емоционалните тревоги на Норман. Използването на цвят, или липса му, е важно: когато Норман крие крилата си, той подтиска радостта си. Докато задушава крилата си под палтото си, светът на Норман става сив и далечен; когато намери смелостта да разкрие крилата си, красивите цветове отново избухват по страниците.
За всеки от нас, но особено за децата, е предизвикателство да бъдат уверени в собствените си възможности и различия. Те могат да се чувстват осъзнати, но да продължават да се тревожат за това, което другите мислят за тях.
Детето може да се опита да скрие нещата за себе си, които смята, че не са нормални или конвенционални, за да се “впише” в средата и представите на околните.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.