...
Skip to content Skip to footer

Борис Стоилов

Борис Стоилов работи повече от 25 години в областта на илюстрацията и оформлението на книги за деца.
След повече от петстотин илюстрирани произведения, предимно от класически автори, за различни издателства по света, решава да илюстрира текст, който харесва, без предварителни рамки и конкретна поръчка.

“Над 25 години работя в областта на илюстрацията и оформлението на книги за деца. Мисля, че на много от тях несправедливо е прикрепен етикета детски“, а всъщност са предназначени за всеки читател. След повече от петстотин илюстрирани произведения, предимно от класически автори, за различни издателства по света, у мен се породи желание да илюстрирам текст, който харесвам, без рамките, които ми поставят книжният пазар, издателските политики и доминиращите художествени вкусове.
Представям на вниманието ви моя личен прочит на историята Младият англичанин“ на Вилхелм Хауф, потопен в атмосферата на викторианската епоха с намигване към днешната действителност.
Радвам се, че този мой проект вече е при своите читатели и съм щастлив, че към него се присъедини издателство Таралеж“, изкушено от своя вкус към различните детски книги и компанията Адком, представител за България на дигиталните таблети Wacom, които са знак за безкомпромисно качество. Нарисувах тази книга на един от техните таблети, комбинирайки възможностите на дигиталната епоха и традиционните техники на рисуване.

Пожелавам ви приятна среща с Младият англичанин!”

Книги от илюстратора

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.