...
Skip to content Skip to footer

Джо Тод-Стантън

Джо Тод-Стантън израства в Брайтън и получава първокласно образование по илюстрация от Универистета в Бристол. Той е автор и илюстратор на „Тайната на черния камък“, с която печели наградата за детска книга на Waterstones 2018 в категория „Илюстрации“ и е включена в дългия списък за 2018 г. за CILIP Kate Greenaway Medal.

Книги от илюстратора

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.