...
Skip to content Skip to footer

Джо Тод-Стантън

Джо Тод-Стантън израства в Брайтън и получава първокласно образование по илюстрация от Универистета в Бристол. Той е автор и илюстратор на „Тайната на черния камък“, с която печели наградата за детска книга на Waterstones 2018 в категория „Илюстрации“ и е включена в дългия списък за 2018 г. за CILIP Kate Greenaway Medal.

Книги от илюстратора

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.