...
Skip to content Skip to footer

Хана Голд

Хана Голд живее в красивото графство Линкълншир, Великобритания с костенурката, котката и съпруга си. Когато не пише, обича да търси невероятни истории и се упражнява да издава различни животински звуци. „Последната мечка“ е дебютният ѝ роман и още с издаването си книгата става най-продавания дебют за 2021 година. Избрана е за седмица на книгата в класацията в Saturday & Sunday Times. За да завърши невероятната си дебютна година „Последната мечка“ е победител в The Blue Peter Book Award 2022 и печели наградата Waterstones Children’s Book Prize. Илюстрациите са на един от най-награждаваните илюстратори Ливай Пинфолд.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.