...
Skip to content Skip to footer

Хавиер Качо

Хавиер Качо е испански учен, полярник и писател. Участва в шест испански антарктически експедиции, а през 2020 г. е част и от 28-ата българска експедиция до ледения континент. В резултат на многогодишните си изследвания написва книгите „Антарктида: озоновата дупка“, „Амундсен – Скот: дуел на Антарктида“, „Шакълтън, несломимият“, „Аз, Фрам“, „Героите на Антарктида“ и други. През 2020 г. един от островите край Антарктида е кръстен Качо като признание за големия принос на Хавиер Качо за популяризирането на Антарктида и за дългогодишната му подкрепа за българската антарктическа програма.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.