...
Skip to content Skip to footer

Катрин Ръндъл

Катрин Ръндъл е родена през 1987 г. и е живяла в Лондон, Брюксел и Зимбабве. Носител е на множество награди за детска литература, сред които Waterstones Children’s Book Prize и Boston Globe-Horn Book Award. Член е на научното дружество за ренесансова литература
към колежа „Ол Соулс“ към Оксфорд. Книгата ѝ „По покривите на Париж“ е вдъхновена от летата, прекарани във френската столица, и нощното катерене по покривите на Оксфордския университет. В момента Катрин Ръндъл работи върху своята дисертация и пише роман за възрастни.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.