...
Skip to content Skip to footer

САМ В ГОРАТА

15.99лв.

Автор и илюстрации: © Ваня Настанлиева
Размер:230х255
Страници: 40
ISBN: 978-619-7300-77-2

Остават Ви 50.00лв. до безплатна доставка.

ОПИСАНИЕ

Описание

Сам иска да станете приятели, а ти искаш ли най-сладкото и добро тарележче за свой приятел? 
Трудно е да се новодошъл и сам.
Очарователна книжка за проблемите, свързани с това да си новодошъл и без приятели. Таралежчето Сам пристига в другия край на гората в търсене на нов дом. Намира уютна малка хралупа, в която да се нанесе и да подреди животът си. Но Сам има сериозен проблем не може да си намери приятели, а кой иска да е напълно сам и на ново място. Тогава му хрумва страхотна идея да остави послания на различни места в гората, с които да съобщи, че с търси приятели. Краят на историята е изненадващ, а във всяка илюстрация има скрит герой.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.