...
Skip to content Skip to footer

Кейти и Кевин Цанг

Кейти е родена в Калифорния, а Кевин – в Копенхаген, но израства в Атланта, щата Джорджия. Двамата се срещат през 2008 година, докато следват в Хонконг. Автори са на популярната поредица  Sam Wu. В момента живеят в Лондон с дъщеричката си Иви.
Фотограф: © Olivia McDermott

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.